Leverandrer udvidelse

Eksempel Gødningsregnskaber

Der er i nedenstående beregningseksempler, som er udarbejdet for GrønGas af AgriConsult v/ Jørgen Evald Jense, anvendt standardtal for de enkelte typer bedrifter med almindelige staldsystemer og forudsat maks. gylle op til harmonigrænserne (for N og P). Desuden er der i eksemplerne forudsat følgende indhold i kg/ton mv. i den afgassede biomasse fra GrønGas, hvor N og P tallene er konservative bud/forventninger til indholdet:

1) Eksemplerne er forudsat flg. indhold i kg/ton mv. Udn% P-loft N P K
 GrønGas afgasset biomasse (forventet) 67,3% 35,2 4,25 0,75 3,6

 

eks alm kvgbrug

 

eks undtagelseskvgbrug

 

eks slagtesvineproducent 

 Agriconsult SmallLogo

Eksemplerne er udarbejdet for GrønGas af AgriConsult v/ Jørgen Evald Jensen

Driftinfo