GrønGas Vrå

GrønGas Vrå er Nordjyllands største biogasanlæg, som blev idriftsat i april 2016 og officielt indviet fredag d. 3. juni.

Det 87.000 kvadratmeter store anlæg er placeret midt i Vendsyssel og håndterer op til 300.000 tons biomasse årligt og producerer ca. 9 mio m3 metan, som leveres på HMNs distributionsnet. Der anvendes primært lokal kvæg- og svinegylle samt industrielle affaldsprodukter.

 

7. juni 2016

Fredag d. 3. juni blev Nordjyllands største biogasanlæg GrønGas Vrå officielt indviet med Åbent Hus og Søren Gade drejede på gashåndtaget!

GGV-indvielse

Det var Venstres gruppeformand, Søren Gade, som drejede på hanen og dermed forestod den officielle indvielse, som blev fejret sammen med lokale landmænd, entreprenører, samarbejdspartnere og de to partnere bag GrønGas Vrå under blå himmel og solskin.

”I dag tager vi endnu et vigtigt skridt mod en mere robust landbrugssektor. Når vi tager restprodukter som gylle og laver biogas ud af det, gavner det både landmænd og miljøet, ligesom biogassen bidrager til den danske energiforsyning og den grønne omstilling”, siger Søren Gade og pointerer, at biogaspotentialet stadig er stort i Danmark.

Det nye biogasanlæg i Vrå vil årligt behandle 300.000 tons biomasse, heraf cirka 250.000 tons gylle, som ellers ville være havnet som ubehandlet gødning på markerne.

”Når vi åbner hanerne for det nye biogasanlæg i dag, gør vi det nemmere at omdanne gylle og madrester til grøn energi. Den grønne energi kan bagefter bruges til at fortrænge de fossile brændsler f.eks. i transportsektoren, og på den måde gør vi både noget godt for klimaet og vores økonomi,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpeger, at anlægget reducerer Danmarks CO2–udslip med ca. 25.000 tons årligt.

Landmand og partner Jens Peter Lunden kan se tilbage på en hurtig og effektiv byggeproces: ”For bare et år siden lå her en flad majsmark. I dag er biogasanlægget gået i drift og leverer gas til nettet. Det er med stolthed, at vi i dag kan høste frugten af det hårde arbejde og fejre indvielsen sammen med alle de involverede og vores gæster”.

Det 12 fodboldbaner store anlæg er blevet til i et samarbejde mellem Jens Peter Lunden og E.ON Danmark A/S, og etableringen er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Anlægget vil årligt forsyne det danske gasnet med cirka ni mio. kubikmeter biometan. Det svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger. GrønGas Vrå beskæftiger cirka 10 personer på daglig basis.

GrønGas Vrå inviterede også til åbent hus, så naboer og andre interesserede fra nær og fjern kunne opleve et af Danmarks nye og Nordjyllands største biogasanlæg på nærmeste hold.

Se også billedserie fra indvielsen på Energy Supply DK samt video fra indvielsen.


 

 

grongas vraa2

25. maj 2016

ÅBENT HUS - FREDAG DEN 3. JUNI KL. 14-18                                      

Kom og oplev Nordjyllands største biogasanlæg på nærmeste hold! Vi slår dørene op for alle fredag den 3. juni kl. 14.00-18.00.

Det 12 fodboldbaner store anlæg vil årligt behandle 300.000 tons biomasse og vil kunne forsyne naturgasnettet med ca. 9 mio. m3 biometan, hvilket svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger.

Den producerede biogas er en fossilfri energikilde, der fremstilles ved afgasning af gylle og andet organisk affaldsmateriale, og vil samtidig reducere CO2-udslippet med ca. 25.000 tons om året, når man bruger biogassen i transportsektoren i stedet for benzin eller diesel.

Se Åbent Hus annoncen som PDF klik her

AvisAnnonce AabentHus


 

8. marts 2016

Information i forbindelse med opstart af biogasanlægget                                        

Lugt kan forekomme i opstartsfasen, selv om anlægget er udstyret med den nyeste teknologi og filte, der er designet til effektivt at dæmpe lugtgener. Da der er tale om et helt nyt anlæg, kan vi endnu ikke med sikkerhed sige, hvor længe opstarten vil vare. I anlæggets miljøtilladelse, har myndighederne i forbindelse med opstart af anlægget tilladt et højere lugtniveau, end det niveau anlægget senere opererer under i normal drift. Vi forventer at anlægget er i stabil drift fra ultimo maj, 2016.

Vi starter med at opvarme den afgassede gylle, der allerede er fyldt i vores tankanlæg. Vi tilfører frisk gylle til anlægget, hvorefter produktionen af biogas starter. Biomassen opvarmer vi fra 15 til 52 grader, som er anlæggets driftstemperatur. I den forbindelse kan der forekomme lugtgener, fordi mikroorganismerne begynder at nedbryde biomassen og den første gas udvikles. Disse første gasser kan vi ikke afbrænde i anlæggets fakkel, da de ikke indeholder tilstrækkelig metan til afbrænding.

Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan for at minimere eventuelle lugtgener og gøre opstartsperiode så kort som mulig. Opstartsfasens længde afhænger af mikroorganismernes vækstforhold.

Når anlægget er i stabil drift, afbrænder vi eventuel overskudsbiogas (metan) i den fakkel, som er synlig fra hovedvejen.

Åbent hus i juni

Vi glæder os til snart at kunne invitere til et besøg på GrønGas Vrå og give jer en rundvisning, hvor det er muligt at få mere viden om dagligdagen på anlægget og om biogasproduktion. Åbent hus arrangementet forventer vi vil finde sted i en af de første weekender i juni. Der kommer en invitation senere.

Vi beder om forståelse for, at der i den indledende faste kan forekomme lugtgener. Vi bestræber os til enhver tid på at holde jer orienteret om aktiviteter, som har betydning for naboer. I er ligeledes velkomne til tilmelde jer vores SMS lugtvarslings-service her på siden.

Mange hilsener

GrønGas Vrå

Grongas vraa


 

11. september 2015

Pressemeddelelse fra GrønGas Vrå

Se pressemeddelelsen som PDF klik her

 


 

2. juli 2015

Nyt om GrønGas Vrå

Vi er nu startet op på projektet med at etablere GrønGas Vrå i området ved rundkørslen ind til Vrå.

Der graves til veje og der laves jordarbejde til de kommende bygninger og tanke, der skal ligge på området.

Vi vil løbende her på siden informere om fremskridt med projektet.

klik her for at se Pressemeddelelse 25. april 2014