GrønGas Hjørring

GrønGas Hjørring er bygget i 2001 af Xergi i samarbejde med Jens Peter Lunden. Anlægget er løbende udbygget, senest i 2016 med to nye Jenbacher motorer. Al gassen bruges på anlægget til at lave el og varme, som sælges til elnettet og varmen til Hjørring Fjernvarme.
Image

Facts om GrønGas Hjørring


  • Håndterer ca. 50.000 tons biomasse, hovedsaglig husdyrgødning og rester fra fødevareindustrien
  • Gassen bruges af de 2 Jenbacher gasmotorer på 1400 og 900 kW el
  • 3 mand der varetager driften, transport og administration varetages i samarbejde med GrønGas Vrå
  • Leverer overskudsvarme til Hjørring Fjernvarme
  • Behandlingstid ca. 50 dage af biomassen
  • Godkendt til hygiejnisering af biomasse fra fødevareindustrien
  • 1 MW halmværk til opvarmning af biomasse