GrønGas Vrå

GrønGas Vrå er bygget af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden i 2015/16, og leverer al biogassen til naturgasnettet, som bionaturgas.

Anlægget er baseret på husdyrgødning og andre organiske rester fra landbrugsproduktionen og fødevareindustrien.

Image
Nordjyllands største biogassanlæg

Magasinet
Nordjyllands største biogasanlæg

Læs mere om tilblivelsen af GrønGas Vrå i magasinet "Nordjyllands største biogasanlæg", som blev udgivet ifm. etableringen af anlægget i 2015.
Læs mere her

Facts om GrønGas Vrå


  • Producere årligt ca. 13 millioner m3 metan
  • Håndterer op til 300.000 tons biomasse
  • 87.000 kvadratmeter anlæg
  • 4 mand der vedtager driften, 7 chauffører og 1-3 administrative medarbejdere
  • Leverer overskudsvarme til Vrå Fjernvarme
  • Behandlingstid på ca. 40 dage af biomassen
  • Samarbejder med. 50 landmænd, som leverer husdyrgødning
  • Godkendt til hygiejnisering af biomasse fra fødevareindustrien
  • 7 MW halmværk til opvarmning af biomasse
Image
Image