GrønGas - Privatlivspolitik

Privatlivspolitik - indsamling og anvendelse af
personoplysninger


Behandling af personoplysninger til opfyldelse af
kontrakt/aftale


I forbindelse med samhandel med GrønGas, herunder alle tilknyttede selskaber1
("Selskabet", "vi", "os" eller "vores"), afgiver Du en række almindelige
personoplysninger, herunder særligt:


- Dit navn
- Din adresse
- Din e-mailadresse
- Dit telefonnummer
- Dit CVR-nr.
- Dine betalingsoplysninger


Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af
samhandlen, da det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores del af handlen
såsom afregning, fakturering og betaling. Oplysningerne vil blive opbevaret i op til
5 år efter sidste transaktion jf. Bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af
regnskabsmateriale. Herefter bliver oplysningerne slettet.
Hvis vores samhandel involverer, at vi udfører, arrangerer og/eller betaler
afhentning af et produkt hos dig, vil oplysningerne om dit navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til transportøren.


Datasikkerhed
Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen
og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil
blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant jf. ovenfor.
Vi anvender tredjeparter til hosting/opbevaring og behandling af
persondata/-oplysninger ifm. håndtering af din samhandel med os. Vi har indgået
databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de
overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Som registreret har du visse rettigheder, som vi som dataansvarlig er forpligtet til
at opfylde. Du kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi
behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller
mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver
GrønGas - Privatlivspolitik http://www.grongas.dk/index.php/11-artikler/30-privatlivspolitik
1 af 2 30-05-2018 08:04
slettet, at vi begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse
mod vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os. Du kan
endvidere kontakte os, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet. Vi
kan kontaktes ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:


GrønGas
Grøngasvej 13
9760 Vrå
Tlf. 52 26 60 00
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du
skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan
dette ske ved brug af ovennævnte kontaktoplysninger eller ved at indgive en klage
til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32
00 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. e-mail adresse bliver beskyttet mod
spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


1 Selskaberne omfattet af nærværende Privatlikvspolitik er: GrønGas Partner A/S
(CVR: 35 38 44 72), GrønGas, Vraa A/S (CVR: 35 38 48 55) og GrønGas, Hjørring
A/S (CVR: 26 11 41 79).


Udskriv   Email