Leverandørinformation


GrønGas Hjørring - GrønGas Vrå

I GrønGas samarbejder vi med ca. 50 landmænd, som leverer gylle og dybstrøelse til vores anlæg. I GrønGas er vi meget bevidste om, at der skal være fordele ved at samarbejde med et biogasanlæg, og vi sigter hver dag efter at øge fordelene ved dette samarbejde.


Herunder har vi samlet forskellige information omkring nogle af de fordele, der kan være ved at samarbejde med et biogasanlæg. 


Vi udbygger løbende "informationssamlingen", så man som leverandør kan finde relevant information på denne side.

Forventet markeffekt af afgasset gylle


Hvordan, hvornår og hvor stor effekten er af afgasset gylle på forskellige afgrøder kan ses på billedet til venstre.

Logistik omkring eksport og import af gylle


Her kan du se, hvordan logistikken omkring afhentning (eksport) af frisk gylle og levering af afgasset gylle (import) foregår, og hvilke fordel der er heri for dig. 


Se billede for din logistikfordel

Eksport/import regnskab af afgasset gylle


Ved at benytte afgasset gylle, kan du opnå et langt bedre og mere effektivt gødningsregnskab


Se billede for eksempel på regnskab

Lugt ved brug af afgasset gylle kontra ubehandlet gylle


Hvordan er lugtgenerne ved brug af ubehandlet gylle kontra afgasset gylle


Se billede for information om lugtgener 

Lagring af afgasset biomasse

  • Højt pH i afgasset gylle øger risikoen for ammoniak emission
  • Altid overdækning eller kunstig flydelag evt. med Leca (20-25 kg/mm)
  • Indhold i henhold til gødnings regnskab fastlag ved løbende analyser fra GrønGas A/S
  • Udnyttelseskrav i forhold til indgangsmateriale

Værdi af afgasset gylle

  • Værdi i plantenæringsstoffer: N, P og K (S) værdi
  • Værdi af "ekstra" kvælstof. Forskel fra lovmæssig udnyttelseskrav til reel udnyttelse

Finder du ikke den information du søger, har du udbydende spørgsmål eller mangler du flere informationen, så er de velkommen til at kontakte på mail til info@grongas.dk

Information omkring samarbejde med GrønGas A/S er udarbejdet sammen med: