Om os

GrønGas består af to biogasanlæg, hvor det ene hedder GrønGas Hjørring og det andet GrønGas Vrå. GrønGas Hjørring blev etableret i 2001, og erfaringer fra dette anlæg er brugt til GrønGas Vrå, som er etableret i 2016. 


Hvis du vil vide mere om biogas og dets betydning i Danmark, som den eneste vedvarende energi, der kan lagres, kan du læse videre på www.biogas.dk 

Anlæggene

GrønGas Vrå

GrønGas Vrå er bygget af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden i 2015/16. Ejerne har selv desginet anlægget og anvendt underleverandører til etablering af anlægget. Den producerede biogas fra anlægget opgraderes til naturgaskvalitet (ved at fjerne CO2 fra biogassen) og leverer al biogassen til naturgasnettet, som bionaturgas. 


Anlægget behandler primært husdyrgødning og andre organiske rester fra landbrugsproduktionen og fødevareinsustrien. 

Facts om GrønGas Vrå

 • Producerer årligt ca. 13 millioner Nm3 metan (bionaturgas)


 • Behandler årligt ca. 365.000 ton biomasse, primært bestående af husdyrgødning, vegetabilske restprodukter fra landbrug og fødevareindustri samt en mindre andel energiafgrøder


 • Der er ca. 50 landmænd fra nærområder, som leverer husdyrgødning til behandling på biogasanlægget. Landmanden modtager afgasset gylle retur fra GrønGas Vrå


 • Anlægget er af Fødevarestyrelsen godkendt til hygiejnisering af biomasse til fødevareindustrien (animalske biprodukter)


 • Arealet indenfor voldanlægget måler ca. 10 hektar eller 100.000 m2


 • Biomassens opholdstid i anlægget er ca. 40 dage


 • Biomassen opvarmes til ca. 52 (C) grader af en biomassekedel på 7 MW


 • Der leveres overskudsvarme fra anlægget til Vrå by / Vrå Varmeværk


 • Der er ansat 5 til at varetage driften af anlægget. Herudover er der ansat 8 chauffører til at køre husdyrgødning og afgasset gylle til og fra anlægget. 


Magasinet:

Nordjyllands største biogasanlæg


Læs mere om tilblivelsen af GrønGas Vrå i magasinet, som blev udgivet ifm. etablivering af anlægget i 2015

GrønGas Hjørring

GrønGas Hjørring er bygget i 2001 af Xergi i samarbejde med Jens Peter Lunden. Anlægget er løbende udbygget, senest i 2022/2023 med en ny reaktortank og et LBG-anlæg (opgradering og liquifaction).


Metangassen køles efter rensning ned til -160 grader celcius og flyttes med lastbiler til Tyskland, hvor der sælges til den tyske transportsektor som brændstof til lastbiler. Ved anlægget er der samtidigt opført elektrolysekapacitet (Grøn Brint) med det formål at lave metanisering på biogasanlægget og dermed øge indholdet af metangas i biogassen.


  • Behandler ca. 100.000 tons biomasse primært bestående af husdyrgødning og andre affaldsprodukter fra landbrug og industri


  • Biogassen opgraderes og metangassen køles til -160 grader celcius. Gassen sælges herefter til Tyskland, hvor tyske lastbiler anvender den flydende gas som brændstof


  • Begge eksisterende gasmotorer står stadig standby på anlægget og kan levere el til elnettet, hvis der er mangel på el


  • Biomassen opvarmes til 52 (C) grader af halmkedel på 950 kW


  • Biomassens opholdstid i anlægget er ca. 65-70 dage


  • Der er ansat 3 til at varetage driften af anlægget  Facts om GrønGas Hjørring