Om os

GrønGas består af to biogasanlæg, hvor det ene hedder GrønGas Hjørring og det andet GrønGas Vrå. GrønGas Hjørring blev etableret i 2001, og erfaringer fra dette anlæg er brugt til GrønGas Vrå, som er etableret i 2016. 


Hvis du vil vide mere om biogas og dets betydning i Danmark, som den eneste vedvarende energi, der kan lagres, kan du læse videre på www.biogas.dk 

Anlæggene

GrønGas Vrå

GrønGas Vrå er bygget af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden i 2015/16. Ejerne har selv desginet anlægget og anvendt underleverandører til etablering af anlægget. Den producerede biogas fra anlægget opgraderes til naturgaskvalitet (ved at fjerne CO2 fra biogassen) og leverer al biogassen til naturgasnettet, som bionaturgas. 


Anlægget behandler primært husdyrgødning og andre organiske rester fra landbrugsproduktionen og fødevareinsustrien. 

 • Producerer årligt ca. 13 millioner Nm3 metan (bionaturgas)
 • Behandler årligt ca. 365.000 ton biomasse, primært bestående af husdyrgødning, vegetabilske restprodukter fra landbrug og fødevareindustri samt en mindre andel energiafgrøder
 • Der er ca. 50 landmænd fra nærområder, som leverer husdyrgødning til behandling på biogasanlægget. Landmanden modtager afgasset gylle retur fra GrønGas Vrå
 • Anlægget er af Fødevarestyrelsen godkendt til hygiejnisering af biomasse til fødevareindustrien (animalske biprodukter)
 • Arealet indenfor voldanlægget måler ca. 10 hektar eller 100.000 m2
 • Biomassens opholdstid i anlægget er ca. 40 dage
 • Biomassen opvarmes til ca. 52 (C) grader af en biomassekedel på 7 MW
 • Der leveres overskudsvarme fra anlægget til Vrå by / Vrå Varmeværk
 • Der er ansat 5 til at varetage driften af anlægget. Herudover er der ansat 8 chauffører til at køre husdyrgødning og afgasset gylle til og fra anlægget. 

Facts om GrønGas Vrå

Magasinet:

Nordjyllands største biogasanlæg


Læs mere om tilblivelsen af GrønGas Vrå i magasinet, som blev udgivet ifm. etablivering af anlægget i 2015

GrønGas Hjørring

GrønGas Hjørring er bygget i 2001 af Xergi i samarbejde med Jens Peter Lunden. Anlægget er løbende udbygget, senest i 2016 med to nye Jenbacher motorer. Al gassen bruges på anlægget til at lave el og varme, som sælges til elnettet og varme til Hjørring Fjernvarme. 

 • Behandler ca. 50.000 tons biomasse primært bestående af husdyrgødning og vegetabilske restfraktioner fra fødevareindustrien
 • Anlægget er af Fødevarestyrelsen godkendt til hygiejnisering af biomasse fra fødevareindustrien (animalske biprodukter)
 • Af biomassen laves der hhv. el og varme på 2 stk Jenbacher gasmotorer på hhv. 1.400 og 900 kW el
 • Fra gasmotorerne leveres der overskudsvarme til Hjørring Fjernvarme
 • Biomassen opvarmes til 52 (C) grader af halmkedel på 1MW
 • Biomassens opholdstid i anlægget er ca. 50 dage
 • Der er ansat 3 til at varetage driften af anlægget

Facts om GrønGas Hjørring